Globalisering av verdikjeden

Outsourcing av produksjonen

Skal vi som driver næringsvirksomhet i Norge møte utfordringene i globaliseringen av verdikjeden, eller skal vi holde på industrisamfunnets normer og tradisjoner fra det forrige århundre? Det er i dag design, teknologi og kunnskap som betyr noe for norsk næringsvirksomhet. Det er av mindre betydning hvor varen er produsert, dersom ikke avstand til markeder og handelspolitiske direktiver er bestemmende. Det som betyr noe er faktorer som kvalitet, kapasitet, pris og tilgjengelighet. Det må være riktig å imøtekomme denne utviklingen med nye produksjonsstrategier som inkluderer outsourcing, og ikke motstå endringene inntil lønnsomheten svikter og det er for sent.

Joan Frost Urstad

Den vestlige verden, med Norge i teten, beveger seg med stor fart fra et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn. Globaliseringen har forlengst tatt oss igjen i Norge. De store industrilokomotivene sliter med lønnsomhet og fremtidens næringer er basert på kunnskapsbaserte virksomheter, der teknologi, design, IT og telekommunikasjon er ledere. De som klarer seg best er bedrifter med automatiserte produksjons og logistikksystemer, og høy integrasjon av IT.

Hvorfor er det viktig med en produksjonsstrategi?

For en tradisjonell vareproduserende bedrift, som lever av det de produserer, er det nærmest utenkelig å flagge ut deler av eller hele produksjonen. Bedrifter som har etablert sin endringsprosess har utviklet strategier der deler av produksjonen skal over tid produseres av leverandører og leveres til en endelig sammenstilling og testing i egen bedrift. Enkelte foretak kjøper inn 90% av verdiskapningen av sin produksjon. Men spranget til 100% kan bli vanskelig, fordi produktene er ofte svært kompliserte og krever høy kompetanse og spesialisering for å oppnå riktig kvalitet. Prosessene må som oftest utvikles og pilotkjøres hjemme før det er mulig for en leverandør å overta produksjonen. Men dette er selvfølgelig mulig, dersom man velger den riktige produksjons- og anskaffelsesstrategi. En "outsourcing"-strategi skal henge sammen med en bevisst "supply chain"-strategi, og må utvikles parallelt med bedriftens IT strategi. Det tar ofte opp til tre år å gjennomføre en vellykket outsourcing av produksjon.

Strategiske allianser og leverandørutvikling

Virkeligheten har for mange ofte vært å aktivt søke partnerskap med leverandører, kunder eller konkurrenter. Med denne modellen beholder man friheten, investeringen er lav men risikoen kan være stor.

Et annet alternativ er å kjøpe seg inn i leverandørvirksomhet for å sikre tilgang til teknologi eller kapasitet, prisen er høy men risikoen er under bedre kontroll. Det siste alternativ er den fattiges lot, å bli kjøpt opp av andre. Det kan være en strategisk tilfredsstillende løsning, men da er kontrollen hos den nye eier. Jeg har valgt her å vurdere strategisk partnerskap i produksjonssamarbeid.

Leverandørutvikling og outsourcing

Elektronikk og IT er en aktiv, men utsatt næring i Norge. Det finnes mange gründere, gode ideer og teknologi, investeringsmidler og utviklingsmiljøer. Det unike er produktdesign, i hovedsak av hardware og software.

Før kommersialisering skal vi finne en produksjonsenhet, som har produksjonsteknisk kompetanse, som kan utvikle produksjonsprosessen og levere de ønskede volumer til riktig kvalitet og pris, kan takle endringer og modifikasjoner, kundevarianter og fleksibilitet i ordremengder. I de fleste bransjer finnes det spesialister i det som heter "contract manufacturing".

Nylig besøkte vi en profesjonell aktør lokalisert i UK.

Xyratex UK:
Elektronikkprodusent med produksjonspartnerskap som forretningsidé

Dette selskapet er lokalisert i Havant, 20 km fra Portsmouth i England, og var inntil 1994 en IBM enhet. Fabrikken ble etablert i 1966 og produserte i 25 år platelager og andre komponenter av alle varianter og størrelser til IBM-maskiner. Da IBM ble omstrukturert på 90-tallet, gikk 20 av ledergruppen sammen med et lokalt investeringsselskap og kjøpte hele virksomheten. Etter noen tøffe år og radikal reorganisering figurerer de i dag som en av de aller fremste innen elektronikkproduksjon. De har egen utviklingsavdeling i Havant og utvikler produksjonsteknologi for både egne og kundenes produkter. De fremstiller seg som en produksjonspartner og vil helst delta i produktutviklingen fra tidlig i prosessen, for kvalitet og produksjonsvennlighet må integreres i produktet i designfasen. I Havant blir det produsert vesentlig lavvolum komplekse og profesjonelle produkter, der pris ikke er så kritisk. Hovedkontor og engineering, samt prøveproduksjon og prototyping er lokalisert i Havant. For høyvolum og konkurranseutsatte produkter har de etablert produksjon i Seremban i Malaysia. I dag har de ca. 700 ansatte, har en omsetning på 1,8 milliarder kroner, og har kontorer også i California og Singapore. Deres konsept er produksjonspartnerskap, med leveranse av totalløsninger som inkluderer utvikling av produksjonsprosess, produksjon, logistikk, distribusjon og service globalt.

Hva kjennetegner en vellykket produksjonspartner?

Den største utfordringen er å velge riktig partner. Det finnes mange aktører globalt, og siden det er svært ressurskrevende å kvalifisere og etablere en produksjonspartner, bør man gjøre dette riktig første gang. Samtidig må man ikke stille seg slik at man ikke kan skifte partner hvis det er nødvendig. Målet er å finne en langsiktig partner, med teknologiske og kulturelle synergier, som man kan arbeide integrert med over flere produktgenerasjoner.

Typiske attributter for en attraktiv produksjonspartner:

Kritiske suksessfaktorer for outsourcing av produksjon som gir målbare resultater

Det er mange eksempler på dårlige leverandører, mislykkede produktleveranser og elendig samarbeid. Det er alltid en risiko for at det mislykkes. Noen erfaringer kan man ta med seg for å øke sannsynligheten for et vellykket produksjonssamarbeid.

En sjekkliste kan ha dette innhold:

Vi merket oss at Xyratex i sin markedsføring hadde tatt høyde for de fleste av disse faktorene, og var veldig bevisst på de mest vanlige problemer i et produksjonssamarbeid.

Hvorfor er det viktig med IT-satsing og resten av verdikjeden?

Det er i dag større avhengigheter mellom aktørene i en verdikjede enn noen gang før, og konseptet Supply Chain Management er ikke bare et begrep for å tjene penger og styre logistikk, men er nødvendig for å overleve både teknologisk og markedsmessig. Overfor omverden blir skille mellom leddene sømløse, støttet av utvidet E-business og internettkommunikasjon. For å benytte fordeler i denne utviklingen må vi ha en god oversikt og kontroll i egen verdikjede, inkludert vår produksjon, som utføres helt eller delvis av leverandører. Det er derfor også en kritisk suksessfaktor å integrere egne informasjonssystemer med spesielt den strategiske partners system, i tillegg til kundens system dersom logistikk og service også skal leveres av leverandør.

De vanligste fallgruvene

Hva kan gå galt? Mange norske bedriftseiere er uerfarne og søker raske løsninger, ofte basert på konkurranse på pris. Det går som oftest galt dersom:

Artikkelforfatter Joan Frost Urstad har satset på egen virksomhet med hovedvekt på prosjektledelse innen IT, elektronikk og prosessindustri. Oppgavene blir mer og mer fokusert på sourcingproblematikk i verdikjeden, globale anskaffelser, strategiske allianser i verdikjeden, integrerte prosesser og IT i logistikk og innkjøp. Hun har bakgrunn innen kjemiteknikk med erfaring fra prosess og elektronikkmiljøer. www.frost-urstad.no E-mail: consult@frost-urstad.no